X

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

اهمیت نگهداری سالمندان در منزل ادامه مطلب

اهمیت نگهداری سالمندان در منزل

بهترین محیط برای زندگی سالمندان، در منزل خود یا فرزندانشان است به همین دلیل بسیاری از آنها با خانه سالمندان موافق نیستند و دچار افسردگی می‌شوند. محیط منزل برای سالمندان...
خدمات درمان زخم بستر در منزل ادامه مطلب

خدمات درمان زخم بستر در منزل

پوست مهم ترین عاملی است که در سلامت و زیبایی افراد تاثیر زیادی دارد. پوست انسان در برابر آسیب حساس است اما بافت پوست انسان توانایی ترمیم انواع زخم ها را دارد. به همین دلیل پوست...
پرستار سالمند در منزل ادامه مطلب

پرستار سالمند در منزل

پرستار سالمند وظیفه دارد کلیه نیاز های فرد سالمند را برطرف کند از جمله نیاز های عاطفی، نیاز های معیشتی، نیازبه امنیت، نیاز به تفریح و نیاز به حضور در اجتماع را...
RSS