X

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

پرستار سالمند در منزل ادامه مطلب

پرستار سالمند در منزل

پرستار سالمند وظیفه دارد کلیه نیاز های فرد سالمند را برطرف کند از جمله نیاز های عاطفی، نیاز های معیشتی، نیازبه امنیت، نیاز به تفریح و نیاز به حضور در اجتماع را...
RSS