X

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

پرستار خصوصی سالمند ادامه مطلب

پرستار خصوصی سالمند

با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشور ، مراقبت از سالمندان در منزل نیاز جدید جامعه شده است. نگهداری از سالمند یکی از مشغولیت های ذهنی افرادی است...
اهمیت نگهداری سالمندان در منزل ادامه مطلب

اهمیت نگهداری سالمندان در منزل

بهترین محیط برای زندگی سالمندان، در منزل خود یا فرزندانشان است به همین دلیل بسیاری از آنها با خانه سالمندان موافق نیستند و دچار افسردگی می‌شوند. محیط منزل برای سالمندان...
RSS