X

خدمات پرستاری از سالمند در منزل

پرستار خصوصی سالمند ادامه مطلب

پرستار خصوصی سالمند

با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشور ، مراقبت از سالمندان در منزل نیاز جدید جامعه شده است. نگهداری از سالمند یکی از مشغولیت های ذهنی افرادی است...
پرستار سالمند در منزل ادامه مطلب

پرستار سالمند در منزل

پرستار سالمند وظیفه دارد کلیه نیاز های فرد سالمند را برطرف کند از جمله نیاز های عاطفی، نیاز های معیشتی، نیازبه امنیت، نیاز به تفریح و نیاز به حضور در اجتماع را...
RSS